Home Vijesti NOVI PROJEKAT "HOĆEMO I MI U ŠKOLU"

NOVI PROJEKAT "HOĆEMO I MI U ŠKOLU" PDF Ispis E-mail
Srijeda, 07 Septembar 2016 12:10

DISKRIMINACIJA-WEBUdruženje građana NEŠTO VIŠE počinje sa realizacijom novog projekta "Hoćemo i mi u školu!" koji je prvenstveno namijenjen djeci sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe  sa invaliditetom (korisnici kolica, osobe oštećenog sluha i vida)  kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Udruženje će u periodu Septembar 2016.-Maj 2017. steći uvid u  trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti osnovnih  i srednjih škola na području Kantona Sarajevo  za pristup učenika/ca OSI i vidjeti koliko ih trenutno pohađa školu.  Ponuditi stručna, izvodljiva i ekonomična rješenja   školama i nadležnim institucijama  kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Te omogućiti OSI, institucijama vlasti  i široj javnosti online pristup informacijama o detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Kantona Sarajevo, sa mogućnošću uključivanja informacija i iz drugih Kantona FBiH i područja RS-a .

Ovaj projekat  je podržan kroz projekat “Jednakost za sve - Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”. Projekat u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.