Potpisani ugovori sa korisnicima dobitnicima sadnog materijala Mostar/Jablanica PDF Print E-mail
Friday, 23 January 2015 14:54
USAID_LOGO1234
U Poljoprivrednom centru za profesionalni razvoj, dana 05.01.2015. okupili su se korisnici projekta Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini, dobitnici sadnog materijala sa područja Mostara i Jablanice.
Tom prilikom, osim upoznavanja sa osobljem Nešto Više koje radi na projektu, upriličena je aktivnost potpisivanja ugovora o grantu sa svakim korisnikom, te je održana radionica pod nazivom "Kontrola rizika u poljoprivredi i dobra poljoprivredna praksa" koju je predvodila mr.sci Alisa Hadžiabulić.
U toku su aktivnosti na ugovaranju kupovine i isporuke sadnog materijala kojeg su zatražili naši korisnici: jagode, krompir, luk, maline, orah, paradajz, smilje, šipak i trešnja.
Read more...
 
Poziv registriranim proizvođačima i distributerima sadnog materijala PDF Print E-mail
Friday, 16 January 2015 14:15
sadni_mat_slikaPozivaju se svi zainteresirani registrirani proizvođači i/ili ovlašteni distributeri sadnog materijala da nam ponude pregled cijena sadnog materijala za naše korisnike, dobitnike sadnog materijala, sa područja Mostara i Jablanice, najkasnije do 26.01.2015. godine.
 
Poziv sa poljoprivrednike sa područja Konjica, Širokog Brijega i Posušja PDF Print E-mail
Wednesday, 14 January 2015 22:30
USAID_logoparadajzsipci_sadnice
Udruženje građana “Nešto Više” u okviru projekta “Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini”, podržanog od strane USAID-a, raspisuje:
 
Javni poziv za poljoprivredne proizvođače
- Konjic, Široki Brijeg i Posušje -

Pozivaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja Konjica, Širokog Brijega i Posušja, a koji se već bave proizvodnjom voća, povrća i/ili ljekovitog bilja, da se prijave za donaciju sadnog materijala u protuvrijednosti od maksimalno 400 KM po osobi. Sadni materijal koji će biti predmetom donacije može biti iz oblasti voćarstva, povrtlarstva ili ljekovitog/začinskog bilja (sadnice vinove loze i duhana se neće dodjeljivati). Svaki prijavljeni treba da odabere isključivo jednu vrstu sadnog materijala po sopstvenom izboru i jasno navede sortu odabrane vrste.
Read more...
 
Poziv sa poljoprivrednike sa područja Berkovića i Stoca PDF Print E-mail
Wednesday, 14 January 2015 22:17
USAID_logoCherryTreepaprike
Udruženje građana “Nešto Više” u okviru projekta “Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini”, podržanog od strane USAID-a, raspisuje:
 
Javni poziv za poljoprivredne proizvođače
- Berkovići i Stolac -

Pozivaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Berkovići i općine Stolac, a koji se već bave proizvodnjom voća, povrća i/ili ljekovitog bilja, da se prijave za donaciju sadnog materijala u protuvrijednosti od maksimalno 400 KM po osobi. Sadni materijal koji će biti predmetom donacije može biti iz oblasti voćarstva, povrtlarstva ili ljekovitog/začinskog bilja (sadnice vinove loze i duhana se neće dodjeljivati). Svaki prijavljeni treba da odabere isključivo jednu vrstu sadnog materijala po sopstvenom izboru i jasno navede sortu odabrane vrste.
Read more...
 
Soft skills edukacija: Efektna komunikacija PDF Print E-mail
Tuesday, 13 January 2015 17:28
ek1jpgek2ek3
U okviru projekta "Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini", 21.12.2014. je u Poljoprivrednom centru za profesionalni razvoj u Mostaru održan trening iz oblasti soft-skills: Efektna komunikacija. Trening je održala Sanja Đermanović.
Učesnici treninga (Mostar, Čapljina, Jablanica i Prozor-Rama) su obradili sljedeće oblasti: komunikacija generalno, šta znači komunicirati efektno, verbalna komunikacija (aktivno slušanje, debata i dijalog), neverbalna komunikacija - govor tijela (poza, gestikulacija, glas, pauza, komuniciranje očima, kretanje, izraz lica).
Metodologija je uključila predavanje, diskusije, primjere iz života, gledanje video uradaka drugih autora, vježbe i grupni rad učesnika, te individualno snimanje učesnika radi sopstvene i grupne analize govora tijela i prepoznavanja na čemu se treba vježbati kako bi se unaprijedile vještine komuniciranja.
Zahvaljujemo se učesnicima: dan je protekao brzo u dobrom društvu - bilo je korisno, ali i veoma zabavno. Vidimo se uskoro nekim drugim povodom!
 
HACCP obuka za osoblje i praktikante Nešto Više PDF Print E-mail
Tuesday, 13 January 2015 17:37
HACCP1HACCP2HACCP3
UG Nešto Više je 16.12.2014. započelo sa procesom obuke iz HACCP norme za osoblje i dio praktikanata, a u okviru projekta Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini, kojeg financijski podržava USAID. Obuka je sveukupno trajala četiri intenzivna dana, a sastojala se od teoretskih prezentacija, praktičnih vježbi u parovima, te manjim timovima, terenske posjete jednoj kompaniji koja već prakticira HACCP u svom procesu proizvodnje, pregled dokumentacije i slušanje o iskustvima trenera, te polaganje testa za interne auditore HACCP-a.
Read more...
 
Održan trening: Poslovno planiranje - Izrada poslovnih planova PDF Print E-mail
Friday, 12 December 2014 17:26
USAID_LOGOstart-up_12_dec_14_2start-up_12_dec_14_5start-up_12_dec_14_11
Danas, 12.12.2014. godine održan je prvi dio treninga "Poslovno planiranje - Izrada poslovnih planova" u Poljoprivrednom centru za profesionalni razvoj u Mostaru, a u okviru projekta "Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini" kojeg podržava USAID i implementira Udruženje građana Nešto Više. Trening je pripremila i vodi Vanja Sudar, Menadžer za ljudske resurse na projektu.
Učesnici treninga su se tokom prvog dana upoznali uglavnom sa teoretskim dijelovima pripreme poslovnih planova (sadržaj i namjena biznis plana, definicija i analiza poslovne ideje, opis proizvoda/usluge, karakteristike privredne grane, plan prodaje - tržište i konkurencija, lokacija, tehničko-tehnološki aspekti, organizaciona struktura, menadžment i osoblje, marketing proizvoda/usluga, procjena rizika, SWOT analiza, dinamički/terminski plan, dodaci poslovnom planu, plan prodaje, troškovi marketinga - uz praktične vježbe).
Drugi dio treninga tokom sutrašnjeg dana je više fokusiran na direktnom radu na sopstvenim biznis idejama učesnika (oprema i troškovi, troškovi osoblja, troškovi repromaterijala/sirovina, amortizacija, početna operativna plaćanja - obrtni kapital, finansijski plan, krediti, ukupni troškovi na mjesečnom nivou, predviđanje profita, bilans uspjeha, protok gotovine - cash flow, uz dosta vježbi), te će uključiti prezentaciju stručnjaka za različite pravne forme poslovanja: gđa Amra Vučijak će učesnicima pojasniti kakve pravne forme poslovanja postoje u našem društvu, te će omogućiti učesnicima da postavljaju pitanja iz pravne sfere biznisa i saznaju sve što ih zanima u svezi sa sopstvenim biznis planom.
 
Odabrani korisnici za dodjelu sadnog materijala u općinama Mostar i Jablanica PDF Print E-mail
Friday, 12 December 2014 16:44

USAID_LOGOFB_sadnicenv-logotip

Završen je Javni poziv za poljoprivredne proizvođače u općinama Jablanica i Mostar za donaciju sadnog materijala, sa datumom 27.11.2014., u okviru projekta „Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini“ kojeg podržava USAID, a implementira UG Nešto Više.

Apliciralo je ukupno 136 proizvođača, nakon čega je komisija bodovala sve aplikacije. Dvadeset aplikanata sa najvećim brojem bodova je već telefonski obaviješteno o tome: za sada samo da su među odabranim kandidatima za sadni materijal, a uskoro će dobiti i instrukcije o datumu za potpisivanje ugovora, kada će se održati i stručna obuka u Poljoprivrednom centru za profesionalni razvoj, te pojedinačno obaviti razgovor sa svakim aplikantom o sadnicama za koje je aplicirao.

Read more...
 
« Start  Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   End   »

Page 1 of 35