Home Programs and projects

Programs and projects
Partnerstvom do novih radnih mjesta PDF Print E-mail
Partnerstvom do novih radnih mjesta (1. 6.2017-1.12.2018).  Projekt će se provoditi na teritoriji Opštine Teslić u partnerstvu sa istoimenom Opštinom, te JU Srednja škola ''Nikola Tesla'' Teslić, Udruženje šumarstva i prerade drveta ''INTERFOB'' Banja Luka i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Ovim projektom se planiraju unaprijediti radne vještine 80 osoba sa područja Opštine Teslić od kojih će se 38 zaposliti. Opšti cilj projekta je ''Smanjenje stope nezaposlenosti na području opštine Teslić za 1%'', dok su konkretni ciljevi projekta:
 Smanjenje nezaposlenosti zapošljavanjem prekvalifikovanih i dokvalifikovanih osoba u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca sa područja Opštine Teslić;
 Povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba sa područja Opštine Teslić;
 Jačanje LPZ kroz razvoj kapaciteta JU Srednja Škola ''Nikola Tesla'' Teslić i Udruženja „INTERFOB“ za pružanje programa obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije u skladu sa potrebama poslodavaca sa područja opštine Teslić.
Projekat  je finansiran putem programa: Projekat finansira Evropska unija i International Labour Organization
Vrijednost projekta: 222.113 €

Partnerstvom do novih radnih mjesta (1. 6.2017-1.12.2018). Projekt će se provoditi na teritoriji Opštine Teslić u partnerstvu sa istoimenom Opštinom, te JU Srednja škola ''Nikola Tesla'' Teslić, Udruženje šumarstva i prerade drveta ''INTERFOB'' Banja Luka i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Ovim projektom se planiraju unaprijediti radne vještine 80 osoba sa područja Opštine Teslić od kojih će se 38 zaposliti. Opšti cilj projekta je ''Smanjenje stope nezaposlenosti na području opštine Teslić za 1%'', dok su konkretni ciljevi projekta:

  • Smanjenje nezaposlenosti zapošljavanjem prekvalifikovanih i dokvalifikovanih osoba u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca sa područja Opštine Teslić;
  • Povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba sa područja Opštine Teslić;
  • Jačanje LPZ kroz razvoj kapaciteta JU Srednja Škola ''Nikola Tesla'' Teslić i Udruženja „INTERFOB“ za pružanje programa obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije u skladu sa potrebama poslodavaca sa područja opštine Teslić.
Projekat finansira Evropska unija i International Labour Organization
Vrijednost projekta: 222.113 €
 
AgMENTOR center PDF Print E-mail
AgMENTOR center (30.06.2017. – 22.08.2018.)  Projekat se provodi na teritoriji Centralne BiH u partnerstvu sa Regionalnom ekonomskom zajednicom REZ d.o.o. Zenica. Cilj projeka poboljšanje konkurentnosti u oblasti agrobiznisa. Ovo se planira postići kroz različite aktivnosti: stručna praksa (internship), četiri poziva za podršku uspostavljanju i jačanju poslovnih/ruralnih asocijacija, poziv privatnim licima koja hoće da pokrenu vlastite biznise u oblasti agrobiznisa (uz podršku, edukacije i mentorstvo), poziv za obuku licima i preduzećima koja će vršiti savjetodavne usluge samostalnim proizvođačima i poljoprivrednim preduzećima, Četiri poziva za učešće na biznis klinikama za poljoprivredna preduzeća i savjetodavce (na klinikama će biti upriličeno savjetovanje iz raznih oblasti poslovanja, te će biti omogućeno indivudalno savjetovanje za preduzeća i samostalne proizvođače) i četiri poziva za B2B –poslovne susrete firmi iz različitih sektora. AgMENTOR centar podrške predstavljaće „one stop-shop“ odnosno multifunkcionalnu lokaciju u kojoj će ruralni akteri imati podršku za unapređenje poslovanja i dostupnost svih informacija vezanih za razvoj poslovnih inicijativa.
Projekat  je finansiran putem programa: FARMA II, Usaid-Sida
Vrijednost projekta: 309,622.35 KM
AgMENTOR center (30.06.2017. – 22.08.2018.) Projekat se provodi na teritoriji Centralne BiH u partnerstvu sa Regionalnom ekonomskom zajednicom REZ d.o.o. Zenica. Cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti u oblasti agrobiznisa. Ovo se planira postići kroz slijedeće aktivnosti: stručna praksa (internship), četiri poziva za podršku uspostavljanju i jačanju poslovnih/ruralnih asocijacija, poziv privatnim licima koja hoće da pokrenu vlastite biznise u oblasti agrobiznisa (uz podršku, edukacije i mentorstvo), poziv za obuku licima i preduzećima koja će vršiti savjetodavne usluge samostalnim proizvođačima i poljoprivrednim preduzećima, četiri poziva za učešće na biznis klinikama za poljoprivredna preduzeća i savjetodavce (na klinikama će biti upriličeno savjetovanje iz raznih oblasti poslovanja, te će biti omogućeno indivudalno savjetovanje za preduzeća i samostalne proizvođače) i četiri poziva za B2B –poslovne susrete firmi iz različitih sektora. AgMENTOR centar podrške predstavljaće „one stop-shop“ odnosno multifunkcionalnu lokaciju u kojoj će ruralni akteri imati podršku za unapređenje poslovanja i dostupnost svih informacija vezanih za razvoj poslovnih inicijativa.
Projekat je finansiran putem programa: FARMA II, Usaid-Sida
Vrijednost projekta: 309,622.35 KM
 
Ekonomsko osnaživanje korisnika SOS porodičnog centra Mostar PDF Print E-mail
Ekonomsko osnaživanje korisnika SOS porodičnog centra Mostar kroz teoretske i praktične poljoprivredne edukacije (od maja do septembara 2017). Projekat provodi Udruženje građana Nešto Više i socijalno poduzeće EkoDizajn d.o.o. u vlasništvu Udruženja na oglednoj farmi Udruženja građana Nešto Više, mjesto Humilišani, u blizini Mostara. Edukacije će pohađatu ukupno 20 korisnika. Program edukacija će se kreirati prema strukturi odabranih korisnika. Neke od tema će biti: 1. Ekološki, organski uzgoj hrane – šta je to i zašto je bitno?, 2. Uzgoj sezonskog voća i povrća, 3. Uzgoj ljekovitog bilja, te začinskog/aromatičnog bilja. 4. Recikliranje otpada, 5. Izrada prirodnih sredstava za prihranu i zaštitu biljaka i još mnogo toga.
Projekat  je finansiran od strane SOS Kinderdorf
Vrijednost projekta 40.000 KM.

Ekonomsko osnaživanje korisnika SOS porodičnog centra Mostar kroz teoretske i praktične poljoprivredne edukacije (od maja do septembara 2017). Projekat provodi Udruženje građana Nešto Više i socijalno poduzeće EkoDizajn d.o.o. u vlasništvu Udruženja na oglednoj farmi Udruženja građana Nešto Više, mjesto Humilišani, u blizini Mostara. Edukacije će pohađati ukupno 20 korisnika. Program edukacija će se kreirati prema strukturi odabranih korisnika. Neke od tema će biti: 1. Ekološki, organski uzgoj hrane – šta je to i zašto je bitno?, 2. Uzgoj sezonskog voća i povrća, 3. Uzgoj ljekovitog bilja, te začinskog/aromatičnog bilja. 4. Recikliranje otpada, 5. Izrada prirodnih sredstava za prihranu i zaštitu biljaka i još mnogo toga.

Projekat je finansiran od strane SOS Kinderdorf

Vrijednost projekta 40.000 KM.

 
Hoćemo i mi u školu! II. PDF Print E-mail
Hoćemo i mi u školu!" II.( 19.06.2017. – 19.12.2018.) Projekat se inplementira  na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke. Ovo je je drugi dio projekta, koji je uspješno završen u Kantonu Sarajevu. Prilikom realizacije projekta principi pristupačnosti će biti promovirani na teritoriji čitave BiH. U toku projekta biće posječeno minimalno 67 i maksimalno 84  osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe  sa invaliditetom (korisnici kolica i vida)  kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u  trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola  za pristup učenika/ca OSI.  Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena  stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke, putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Uz mogućnost uključivanja i podataka iz drugih dijelova BiH.
Projekat  je finansiran od strane U.S. Embassy
Vrijednost projekta 17.639,00 USD

Hoćemo i mi u školu! II. ( 19.06.2017. – 19.12.2018.) Projekat se implementira na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke. Ovo je je drugi dio projekta, koji je uspješno završen u Kantonu Sarajevu. Prilikom realizacije projekta principi pristupačnosti će biti promovirani na teritoriji čitave BiH. U toku projekta biće posjećeno minimalno 67 od 84 osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe sa invaliditetom (korisnici kolica i vida) kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola za pristup učenika/ca OSI. Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke, putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Mapiranje škola se nastavlja i ostavljena je mogućnost uključivanja i podataka o pristupačnosti škola i iz drugih dijelova BiH.

Projekat je finansiran od strane U.S. Embassy

Vrijednost projekta 17.639,00 USD

 
SmartStart PDF Print E-mail
SmartStart  (08.2016-08-2018.) Program ima za cilj pokretanja i razvoj socijalnog poduzeća EkoDizajn Mostar. Poduzeće bi se bavilo
pružanjem usluga uređenja dvorišta i imanja, te vlastitu proizvodnju sadnog materijala za potrebe uređenja dvorišta (živa ograda, cvijeće, trava, ljekovito bilje, vode i sl.).Tokom poslovnog razvoja intenzivno će se raditi na promociji poduzeća EkoDizajn i usluga koje pružamo.
Projekat  je finansiran od strane CPCD, EC
Vrijednost projekta 6.000,00 €

SmartStart (08.2016-08-2018.): Program ima za cilj pokretanja i razvoj socijalnog poduzeća EkoDizajn Mostar. Poduzeće če se baviti pružanjem usluga uređenja dvorišta i imanja, te vlastitu proizvodnju sadnog materijala za potrebe uređenja dvorišta (živa ograda, cvijeće, trava, ljekovito bilje, vode i sl.).Tokom poslovnog razvoja intenzivno će se raditi na promociji poduzeća EkoDizajn i usluga koje pružamo.

Projekat je finansiran od strane CPCD, EC

Vrijednost projekta 6.000,00 €

 
I ja mogu biti Farmer PDF Print E-mail
I ja mogu biti Farmer (august 2016. – decembar 2016) Svrha projekta je da se osobama sa invaliditetom omogući da kroz  teorijske edukacije  i praktičan rad nauče  tehnike urbanog vrtlarstva, što bi im pružilo priliku da uzgoje hranu za svoje domaćinstvo. Također, bi se otvorila mogućnost za veći stepen socializacije, nezavisnosti i stvaranja većeg osjećaja samopouzdanja, te mogućnost generisanja zarade. Tokom trajanja  projekta  održati će se edukacije iz urbanog vrtlarstva, što  podrazumijeva uzgajanje povrća, voća, ljekobilja i gljiva u urbanim sredinama na mjestima poput balkona, stanova i vrtova uz upotrebu posuda prilagođenih prostoru.
Ciljna grupa su osobe sa invaliditetom sa područja Kantona Sarajevo i grada Mostara. Aktivnosti se provode farmi Udruženja  u mjestu Humilišanima – Mostar. Farma je prilagođena osobama sa invaliditetom posjeduje pristupne staze, toalet itd.
Projekat  je finansiran od strane  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Vrijednost projekta: 20 884.00 KM

I ja mogu biti Farmer (august 2016. – decembar 2016): Svrha projekta je da se osobama sa invaliditetom omogući da kroz teorijske edukacije i praktičan rad nauče tehnike urbanog vrtlarstva, što bi im pružilo priliku da uzgoje hranu za svoje domaćinstvo. Također, bi se otvorila mogućnost za veći stepen socializacije, nezavisnosti i stvaranja većeg osjećaja samopouzdanja, te mogućnost generisanja zarade. Tokom trajanja projekta održati će se edukacije iz urbanog vrtlarstva, što podrazumijeva uzgajanje povrća, voća, ljekobilja i gljiva u urbanim sredinama na mjestima poput balkona, stanova i vrtova uz upotrebu posuda prilagođenih prostoru. Ciljna grupa su osobe sa invaliditetom sa područja Kantona Sarajevo i grada Mostara. Aktivnosti se provode farmi Udruženja u mjestu Humilišanima – Mostar. Farma je prilagođena osobama sa invaliditetom posjeduje pristupne staze, toalet itd.

Projekat je finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Vrijednost projekta: 20 884.00 KM

 
Hoćemo i mi u školu! PDF Print E-mail
Hoćemo i mi u školu!  (01.09.2016. – 01.05.2017.) Projekat se implementira u Kantonu Sarajevo i obuhvata oko stotinu osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe  sa invaliditetom (korisnici kolica, osobe oštećenog sluha i vida)  kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u  trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola  za pristup učenika/ca OSI.  Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena  stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Kantona Sarajevo, sa mogućnošću uključivanja informacija i iz drugih Kantona FBiH i područja RS-a će putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Lobiranjem i kampanjama aktivno će biti uključene institucije i organizacije u svrhu rješavanja problema pristupačnosti. Ovaj projekat  je podržan kroz projekat “Jednakost za sve - Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”. Projekat u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.
Vrijednost projekta: 29,788 USD

Hoćemo i mi u školu! (01.09.2016. – 01.05.2017.): Projekat se implementira u Kantonu Sarajevo i obuhvata oko stotinu osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe sa invaliditetom (korisnici kolica, osobe oštećenog sluha i vida) kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola za pristup učenika/ca OSI. Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Kantona Sarajevo, sa mogućnošću uključivanja informacija i iz drugih Kantona FBiH i područja RS-a će putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Lobiranjem i kampanjama aktivno će biti uključene institucije i organizacije u svrhu rješavanja problema pristupačnosti. Ovaj projekat je podržan kroz projekat “Jednakost za sve - Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”. Projekat u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Vrijednost projekta: 29,788 USD

 
« Start  Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   End   »

Page 1 of 9